De Jonge Werther

door Prachtige Pjotr

De flits van het kruit baarde met een unheimlich schot de Wertherfieber,

het jonge lichaam in reddeloze staat, bracht menig man in levensspagaat

“Lotte! Lotte, vaarwel, vaarwel!” klonk het in zijn laatste dralende schrijven,

Zijn ziel, zwevend boven ’t grauwe graf, verdoemd tot eeuwig dwalen

P. 

Advertenties