Het stille wentelen

door Prachtige Pjotr

’t Heersende koninkrijk der stilte ontwaakt

en neemt op wat de mens is kwijtgeraakt

Het ongebrokene; de eeuwige oerwet treedt aan

De Maha-Kalpa in het laatste kwartier,

smacht naar absolute leegte en roerloze verstilling

Kali daagt vergankelijke wereldbeelden uit,

die de mens in zijn ijdelheid heeft uitgespuid

D’ een verloren in diepe eeuwige geruisloosheid

D’ ander gekweld door stille boosaardigheid

Want de stilte schreeuwt luid, en schitterend pralend

schijnt de waarheid onder Saturnus’ gouden stralen

Want zij raakt al wentelend aan de kern van alle dingen

P.

Advertenties