Over de innerlijke tijdservaring

door Prachtige Pjotr

“Het wonder van Prousts A la recherche du temps perdu is te danken aan die richtingwijzer naar het eigen innerlijk, waar het leven zich uiterst geheimzinnig en prikkelend voor de fantasie openbaart in de innerlijke ervaring van de tijd. Het verstand, dat naar buiten is gericht, construeert de fysische tijd, de meetbare en gelijkvormige tijd (‘tempus quod aequaliter fluit‘, Newton). De innerlijke ervaring, de intuïtie dus, kent een andere tijd. Dat is de duur (durée). ‘Het leven duurt’ wil zeggen dat ons leven bestaat uit een continue stroom, met verschillende ritmen, verdichtingen, stremmingen, draaikolken”.

SAFRANSKI, Rüdiger, Heidegger en zijn tijd, Olympus, Amsterdam, 2006, 76.

Advertenties