12(12(12

door Prachtige Pjotr

laveloze ijdelaar, kleinburgerlijke rabauw

gaat maar eronder door op uw kantoor

‘k speel wel verder met mijn mandoline

onder de glimmende guillotine

lindy-hop op vergane scheepjes

P.

Advertenties