Russische tafelmanieren

door Prachtige Pjotr

Maar rang bracht ook aanzienlijke materiële privileges met zich mee. Zo werden de paarden bij de poststations strikt volgens de status van de reizigers toegewezen. Bij banketten werd het eten eerst aan de hogere rangen geserveerd, die bij de gastheer aan het hoofd van de U-vormige tafels zaten, en daarna pas aan de lagere rangen, die aan de uiteinden van de tafel zaten. Wanneer de gasten aan het hoofd van de tafel voor de tweede maal bediend wensten te worden, dan werden de uiteinden helemaal niet bediend. Vorst Potjomkin nodigde eens een lagere edelman uit voor een banket in zijn paleis, waarbij de gast een plaats aan het uiteinde van de tafel kreeg toegewezen. Na afloop van het maal vroeg de gastheer hem of het had gesmaakt. ‘Zeer goed, Uwe Excellentie’, antwoordde de gast. ‘Ik heb alles kunnen zien’.

FIGES, Orlando, Natasja’s dans. Een culturele geschiedenis van Rusland, Het Spectrum bv, Antwerpen, 2012, 40.

Advertenties