Ernst Jünger, ‘de “Schleife”‘

door Prachtige Pjotr

“… en in de methodiek leidde Nigromantanus me in, een voortreffelijke leraar, dien ik me helaas slechts vaag herinner. Dat ik hem bijna geheel vergat, komt omdat hij er van hield het spoor achter zich uit te wissen als een dier, dat in het binnenste van het struikgewas huist. Toch is de vergelijking niet goed gekozen, liever zou ik van hem zeggen dat hij als een lichtstraal was, die het verborgene zichtbaar maakt, terwijl hij zelf in het onzichtbare verwijlt”.

JÜNGER, Ernst, Het avontuurlijke hart. Figuren en capriccio’s, Uitgeverij De Lage Landen, Brussel, 1943, 27

Advertenties