“Wereldgrondslag”

door Prachtige Pjotr

‘Laten we meteen zeggen, dat de religieuze ervaring van de in-homogeniteit van de ruimte een oerervaring weergeeft, die vergelijkbaar is met een ‘wereldgrondslag’. Het gaat niet om een theoretische speculatie, maar om een primaire religieuze ervaring, die aan alle wereldbespiegeling voorafgaat. Het is deze in de ruimte ontstane breuk die de wereldconstitutie mogelijk maakt, want hierdoor werd het ‘vaste punt’ onthuld, de centrale as van alle toekomstige oriëntatie. Wanneer het gewijde zich manifesteert door een willekeurige hiërofanie, is er niet alleen een breuk in de homogeniteit van de ruimte, maar ook een openbaring van een absolute werkelijkheid, die staat tegenover de niet-werkelijkheid van de onmetelijke omringende uitgestrektheid. De openbaring van het heilige ligt ontologisch ten grondslag aan de wereld. In de homogene en oneindige uitgestrektheid, zonder enige aanknopingspunt en bijgevolg zonder enige oriëntatiemogelijkheid, onthult de hiërofanie een absoluut ‘vast punt’, een ‘Centrum’’.

ELIADE, Mircea, Het gewijde en het profane. Een studie over religieuze essentie., Hilversum 1962, Sterrenserie, 9

En zo verbindt het eindige Worden zich aan een eeuwig Zijn.

P.

Advertenties