Nietzsche: “Schopenhauer bedierf het pessimisme”

door Prachtige Pjotr

“Eigentlich hat Schopenhauer den Pessimismus verdorben -; er war zu eng für diese ganze prachtvolle Nein-sagerei.”
In dit citaat wordt duidelijk dat het pessimisme door Nietzsche anders wordt opgevat dan Schopenhauer. Bij Die Geburt der Tragödie wordt het pessimisme door Nietzsche opgevoerd als de fundamentele kracht van de presocratische Grieken. Zowel Arthur Schopenhauer als Friedrich Nietzsche zien in de door wil gedomineerde wereld de mens als een speelbal die met zijn rede de werkelijkheid niet te baas kan. Schopenhauer heeft weinig goeds te zeggen over de mens die hieraan ten prooi valt. Nietzsche is daarentegen een filosoof van het morgenrood en ziet een uitweg uit deze chaos via de Übermensch. Bij Schopenhauer voel je een melancholische waas, wat bij Nietzsche wordt tegengesproken met de Dionysische extase.
NIETZSCHE, Friedrich, Briefwechsel III (1), Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1981, 487.
Advertenties