Žižek: de verdubbeling van het woord

door Prachtige Pjotr

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek

(…) waarom zouden we geen emancipatorisch verschil zien in een schijnbaar ‘reactionair’ begrip als ‘Russische identiteit’? Misschien kan de eigenaardigheid van woorden onze gids zijn in deze kwestie: het Russisch kent vaak twee woorden voor dezelfde term (of wat voor ons westerlingen dezelfde term lijkt), waarvan het ene zijn gewone betekenis weergeeft, en het andere een meer ethisch geladen ‘absoluut’ gebruik heeft.

Zo is er het woord istina, het gewone woord voor waarheid als overeenstemming met feiten; en Pravda (meestal met hoofdletter), de absolute Waarheid die ook verwijst naar de ethisch toegewijde ideale orde van het Goede. Zo is er het woord svoboda, de gewone vrijheid om binnen de bestaande sociale orde te doen wat we willen; en volja, de meer metafysisch geladen absolute drang om je wil te volgen tot op het punt van zelfvernietiging. Zoals de Russen graag zeggen: in het Westen heb je svoboda, maar wij hebben volja. (…)

ZIZEK, Slavoj, Welkom in de woestijn van de werkelijkheid, Amsterdam: Uitgeverij SUN, 2005, 86.

Advertenties