Thomas Mann: de extase van de Eerste Wereldoorlog

door Prachtige Pjotr

In ons Duitsland, dat valt beslist niet te ontkennen, had deze kortsluiting vooral het effect van een herleving, historische extase, kenteringsvreugde, afschudden van de dagelijkse sleur, bevrijding uit een universele stagnatie die niet zo had kunnen voortduren, geestdrift voor de toekomst, appèl aan plicht en manhaftigheid, kortom, een heroïsch festijn.

MANN, Thomas, Doctor Faustus, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985, 330.

Advertenties