28

door Prachtige Pjotr

Vandaag schijnt de zon op mijn gezicht terwijl ik aan de ontbijttafel een passende gedachte probeer te zoeken om deze dag mee te bekleden. Een verjaardag is zoals nieuwjaar: een dag met een verhoogd aanvoelen van betekenis en zinvolheid. Iedere handeling is ritueel geladen, alle mensen en dingen begroet je op een andere manier. Het lijkt wel of je even uit de banale gang van de tijd wordt genomen en vanop een aangename afstand een beschouwing kan maken; een balans van je bestaan tot hiertoe en een vooruitblik op de toekomst.

Voor mij volstaat dit als passende gedachte: we zijn onderworpen aan de maatpas van vadertje tijd, maar waar deze baardige man met zeis en zandloper niet aan kan raken is hoe wij zijn maatpas ervaren. Ik accepteer zijn regime, maar verwerp de voorwaarde dat ik dit passief en moedeloos moet ondergaan. Net omwille van onze beperkte lidmaatschap in dit clubje van levende mensen, worden we door de goden benijd.

P.

Advertenties