Alles kaputt

door Prachtige Pjotr

Er was niets meer in Napels, niets meer in Europa, alles wat kapot, vernield, tegen de grond, huizen, kerken, ziekenhuizen, moeders, vaders, kinderen, tantes, grootmoeders, neven, alles kaputt. Ik lachte en dat harde, smartelijke lachen deed zelfs mijn maag pijn. Ik lachte en ik had neiging tot overgeven. De Italiaanse autoriteiten! Een troepje dieven en lafaards, die tot op de laatste dag in naam van Mussolini arme mensen in de gevangenis hadden gezet en ze er nu in naam van Roosevelt, Churchill en Stalin inzetten. Die tot op de laatste dag in naam van de vrijheid hetzelfde deden. Wat kon het de Italiaanse autoriteiten schelen of bepaalde ontaarde moeders hun kinderen op straat verkochten? Een troep lafaards allemaal, van de eerste tot de laatste, die te druk bezig waren met de bevrijders de schoenen te likken om zich met beuzelarijen te kunnen bemoeien.

Curzio Malaparte, De Huid

Advertenties