Godenslaap: de burgerman als ideale thermostaat

door Prachtige Pjotr

Maintenir was het sleutelbegrip van onze kaste. We hielden geen conversaties in die dagen, beschaafd volk onderhiéld ze. We gaven geen diners, we hielden tafel. We genoten niet van lectuur, we onderhielden onze belezenheid. We hadden geen vriendschappen, maar knoopten banden van genegenheid aan, onderhielden de beste betrekkingen met, verstevigden connecties, we onderhielden, we onderhielden, en we hielden ons voor dat zulks geeneens een plicht was, of een opgave, of zelfs maar een keuze. Het was noch min noch meer een gegeven dat met de doofstomme onverbiddelijkheid van de zwaartekracht gelijkmatig op alle dingen tegelijk inwerkte.

En uit al dat maintenir steeg haast van nature het hele bouwsel der beschaving op, even vanzelfsprekend en onbedacht als de was die honingbijen afscheiden, en waaruit hun raten ontstaan. Hoewel zonder de werklust van onze eigen klasse, meenden we, dit fijnmazige labyrint van gietijzer en plaatglas, al dat architectonische vernuft, natuurlijk nooit van de grond was gekomen. We beschouwden onszelf zonder enige schroom als het heilzame midden. Zonder ons kon de wereld alleen maar vergaan in de anarchistische onrust van het volk onder ons, of verdampen in de lijzigheid van adel en oud geld in de stratosfeer erboven – we hielden de dingen in evenwicht.

Uit: Godenslaap van Erwin Mortier
Advertenties