Hoe zou het zijn?

door Prachtige Pjotr

Hoe zou het zijn om in een wereld te leven waarin alles met handkracht, wind of water werd gedaan? hoe zou het zijn om in een wereld te leven waarin de Amerikaanse indianen nog in vrede leefden? Waarin dat leven een feitelijke mogelijkheid betekende? Waarin Afrika nog niet veroverd was? Waarin de duisternis viel met zonsondergang en het licht werd met zonsopgang? Waarin de mensen én te gering in aantal waren én te simpele werktuigen hadden om het dierenbestand te beïnvloeden, laat staan uit te roeien? Waarin je niet zonder inspanning van de ene plaats naar de andere kwam en comfort alleen aan de rijken voorbehouden was, waarin de zee vol walvissen zat, de bossen vol beren en wolven en er nog steeds land bestond dat zo vreemd was dat geen enkel sprookje eraan kon tippen, zoals China, dat een reis betekende die niet alleen maandenlang duurde en slechts een ontzettend kleine minderheid zeevaarders en handelslieden vergund was, maar die bovendien verbonden was met dodelijk gevaar. Natuurlijk was die wereld grof en armoedig, vuil en door ziekte geplaagd, vol dronkenschap en onwetendheid, vol pijn, was de levensverwachting gering en het bijgeloof groot, maar hij bracht de grootste schrijver, Shakespeare, de grootste schilder, Rembrandt, de grootste wetenschapper, Newton, voort, allen nog steeds onovertroffen op hun gebied, en hoe kan het dat juist die tijd zo’n overvloed kende? Kwam dat omdat de dood dichterbij was en het leven daardoor intenser?

Karl Ove Knausgård, Liefde

Advertenties