TEMPESTATIBVS MATVRESCO!

Stormend dansen rond een cirkel van vuur

Categorie: Proza

Peter Verhelst: “Voor het vergeten” (2018)

ddi9789403105208

Ik wist pas wat iemand verliezen betekende toen ik mijn grootouders een voor een verloor. De verschillende stadia die je doorloopt – woede, verdriet, aanvaarding etcetera – ervaar je op een heel eigen manier. Wat me vooral bijblijft is dat ik het verleden dat ik deel met die mensen kan herbeleven en in mezelf dialogen met hen kan voeren. In die zin blijven die mensen verder leven, ook al zijn ze fysiek niet meer aanwezig. Cru gezegd hebben ze het leven vaarwel gezegd zoals het bedoeld is: aan het laatste station, in de winter van hun leven waarbij de fakkel werd doorgegeven aan de volgende generaties. Je leest het ook vaak in de getuigenissen van mensen die zeer oud zijn geworden. Daar is het een geduldig aftellen naar de laatste levensadem, omdat ze niemand meer hebben om het leven mee te delen of dat ze vinden dat ze hun rol hebben gespeeld. De dood fascineert me omdat ze het leven, net omdat ze er de tegenpool van is, betekenis geeft, het bepaalt onze grenzen en net omdat we er maar kort zijn en alles eenmalig is en daarom ook uniek, wordt ons bestaan het nodige élan gegeven om er betekenis aan te geven.

Je kan het werk van Peter Verhelst gemakkelijkheidshalve klasseren als “rouwliteratuur”: een schrijver die in de pen kruipt na het verliezen van een geliefde. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het prachtige werk van Erwin Mortier over de dementia van zijn eigen moeder in zijn “Gestameld liederboek. Moedergetijden” dat ik herkenbaar vond omdat ik mijn eigen grootmoeder dezelfde stadia zag doorlopen. Ook Verhelst probeert in zijn werk zijn rouwproces een plaats te geven en meer dan “rouwliteratuur” zou je dit “verwerkingsliteratuur” kunnen noemen. Hij trekt de lijn echter verder door, want ook al is de sterfte van zijn moeder de aanleiding tot het schrijven van dit werk probeert hij iets wezenlijks te scheppen. Hoe gaan we om met die vergankelijkheid en wat kunnen we doen om zowel iets te vergeten als ons blijven te herinneren? Dat zijn de thema’s die Verhelst bezig houden en ook de drive vormen van dit boek.

Verhelst trekt alle registers open in zijn boek, waarbij hij zijn talenten etaleert. Verwacht je dus niet aan een klassieke roman of autobiografische memoire waarbij de auteur op een conventionele wijze zijn verhaal vertelt. Het is een aaneenschakeling van poëtische stukken, mijmeringen, theaterteksten, encyclopedische intermezzo’s over kunst en herten, dagboekachtige episodes in zijn leven, … Dit soort literatuur verdeelt en Verhelst heeft al eerder aangekondigd dat zijn werken niet gemaakt zijn voor mensen geen verbeelding hebben. Zonder dit ga je dit boek snel wegleggen, maar dat zou zonde zijn omdat de schrijver een weelde aan ideeën betrekt in zijn rouwproces. Literatuur moet niet altijd gemakkelijk zijn en verdient soms wat meer moeite om erdoor te komen. Verhelst put bijvoorbeeld veel uit de Metamorfosen van Ovidius. Prominent aanwezig zijn edelherten, waarbij de mythe van Actaeon een belangrijke rol speelt, de jager die bij het aanschouwen van de naakte Artemis terstond transformeert naar een hert en wordt verscheurd door zijn trouwe jachthonden. Deze motieven die hij uit die klassieke mythologie en natuurbeelden haalt leiden hem terug naar zijn moeder.

Er zaten stukken bij die ik maar snel wou doorbladeren omdat ze me niet bevielen. Ze leken me bladvulling, zoals flarden Engelstalige tekst die door Google Translate werden gehaald en dan zo werden gelaten. Verhelst zal daar wel zijn redenen voor gehad hebben, maar dat had voor mij geen toegevoegde waarde. Misschien is dat ook het risico van een “caleidoscopisch” werk waarbij de schrijver verschillende genres combineert: je gaat altijd een lezer doen afhaken op bepaalde stukken. Soms lijkt het allemaal vergezocht en opgeblazen. Anderzijds zal het ook niet de bedoeling geweest zijn om iedere lezer te paaien, dit gaat immers om een boek waarbij de schrijver uit het verlies van een geliefde een wezenlijk iets wil destilleren en daarin is hij met verve geslaagd. Verhelst heeft de leegte een plaats kunnen geven.

P.

Advertenties

Uit: “De geruchten” van Hugo Claus (1996)

4e113d91-9ec8-11e7-bbe7-02b7b76bf47f

Wij zitten in De Doofpot te wachten tot de mis uit is en de vrouwen terugkomen van de jaardienst van Félicien zijn moeder, wij hebben geen zorg aan ons hoofd tenzij de voetbalmatch van vanmiddag, de kwaliteit van het West-Vlaams bier die snel achteruitgaat met al hun chemisch gepruts, de verkiezingen, maar we gaan u daarmee niet lastigvallen, wij worden geregeerd door een professor als eerste minister, meer zeg ik niet, tenzij ge de gemeenteraadsverkiezingen bedoelt, in dat geval moet ge alleen maar onthouden dat Willem Naessens als burgermeester drieënveertig hectaren landbouwgrond omgetoverd heeft in bouwgrond, Jezus in Cana met zijn water-in-wijn kan daar niet aan tippen, meer zeg ik niet, tenzij ge mij vraag of meneer Cantillon een serieuzere kandidaat is, waarop ik u recht in uw gezicht zeg dat het allemaal één pot nat is, en een normale doorsneemens geraakt niet tot bij die pot, vandaar dat de jonge gasten tegenwoordig zo rebels zijn, zie ze daar eens staan bij de jukebox met hun lang haar en hun losse hemden en hun werkmansbroeken met verkleurde gulpen, waar gaan we naartoe als ge van achteren het verschil niet meer ziet tussen een jongen of een meisje? En dat ge in uw eigen café mekander niet kunt verstaan omdat die jonge gasten staan te wiebelen en te zingen met vrouwenstemmen? We stellen de vraag aan Meester Arsène die op zijn manier een zielkundige is en hij houdt een heel verhaal over de economische kenmerken en redenen en oorzaken van opstandigheid door de eeuwen heen, ge kunt het al raden, voordat we ’t weten zijn we bij de filosofie beland waarop Meester Arsène zegt dat ge de filosofie ook op een on-filosofisch geschoolde manier kunt lezen, enfin, ge hoort het, wij zijn voor de zoveelste keer vertrokken in niemandsland en niemand ziet er klaar in, alhoewel Meester Arsène zegt dat hij voor de Verlichting is, maar wie zou er nu tegen verlichting zijn in Alegem met al zijn straatlantaarns?

Joseph Roth: ‘Job’ (1930)

joseph_roth_28192629

Deze roman van Joseph Roth (1894-1939) over een “eenvoudig man” is gebaseerd op de Bijbelse Job. Wie de Bijbel er echter bij neemt merkt terecht op dat Job bij aanvang een welvarend man was, die alles had wat hij maar kon wensen van hem werd ontnomen. De Job in het verhaal van Roth is echter nooit rijk geweest en is best tevreden met zijn armoedige bestaan, tot hij verhuist en het noodlot tegen zich krijgt en uiteindelijk rebelleert tegen God. Job is Gods fucked up man: hoever kan je een gelovig man krijgen tot hij God, het object van zijn adoratie en veredeling, vervloekt en verwenst? Welk greintje hoop schuilt er nog in zo iemand en is de ommekeer mogelijk? Je weet dus dat je je verwacht aan een tragedie met dit werk en geloof me, die ga je ook krijgen.

Joseph Roths’ bekendste werk is ongetwijfeld De Radetzkymars (1932), een verbluffend relaas over het aristocratische geslacht Von Trotta dat het verval van de Oostenrijks-Habsburgse dubbelmonarchie beschrijft. Roth studeerde in Wenen en werkte vanaf 1920 in Berlijn als journalist en schrijver. Hoewel hij aanvankelijk progressieve standpunten had, liep hij na een reis naar de Sovjet-Unie al snel over naar het conservatieve kamp. Hij zag in het opkomende nationalisme een gevaar en zette zich af tegen de nazibeweging. In 1933 ontvluchtte hij Duitsland, dat onder het bewind van de nazi’s zijn boeken verbood. Zijn vrouw Friedl Reichler beland in het gesticht en is slachtoffer van het euthanasieprogramma van de nazi’s, een tragedie die hij zichzelf nooit kan vergeven. Hij doolt rond in Amsterdam en Parijs, waar hij in 1939 op 45-jarige leeftijd berooid stierf in een armenhospitaal. Zijn begraafplaats kan je vinden in het Cimétière de Thiais.

De Job in dit verhaal is de doodgewone vrome Joodse dorpsleraar Mendel Singer, die met zijn vrouw Debora en drie kinderen een bescheiden leven leidt in Zoechnov, tsaristisch Rusland. Ze leven in armoedige toestanden, zoals, maar hij is daar tevreden mee in tegenstelling tot zijn vrouw Debora die hem stilzwijgend verwijt. ‘Honderdduizenden voor hem hadden geleefd en lesgegeven zoals hij’, aldus Roth. Debora bevalt van een vierde kind, de gehandicapte zoon Menoechem, die de nodige zorgen nodig heeft. Volgens de ‘rebbe’, een geestelijke raadsman uit het naburige dorp, komt het echter goed met die kleine, maar die hoop blijft ijdel en meer dan ‘mama’ kan hij na vele jaren niet zeggen. Beide zoons trekken naar het tsaristische leger, waar zoon Jonas blijft. Zoon Sam emigreert naar New York, terwijl dochter Mirjam een relatie begint met een kozak. Deze situatie verandert wanneer Mendel via zijn geëmigreerde zoon de kans krijgt de grote oversteek te wagen. Om dat te doen moet hij zijn gehandicapte zoon achterlaten, in de hoop dat hij ooit gezond genoeg wordt om over te kunnen steken. In Amerika lijkt het hem voor de wind te gaan, want zoon Sam wordt een welvarend man.

Het noodlot slaagt echter toe: zijn beide zonen sneuvelen aan het front in de Grote Oorlog, zijn vrouw sterft van verdriet en zijn dochter moet hij noodgedwongen in een gesticht achterlaten nadat zij zowel haar broer als moeder op korte tijd verloor en daarmee ook haar verstand. Mendel wordt een schaduw van zichzelf en vervloekt, net als de Bijbelse Job, de God die hem in de steek heeft gelaten. Hij wordt echter liefdevol opgenomen in de gemeenschap en doet karweitjes voor zijn buurtgenoten. Zijn wens om ooit terug naar Zoechnov te keren om zijn zoon Menoechem te zien is er, maar hij weet ook dat dit ijdele hoop is. Menochem zou die oorlogswoede vast niet hebben overleefd. Mendel kwijnt stilaan verder weg, maar niet zonder zich aan een vage hoop vast te houden dat hij genoeg geld bijeen kan scharen om zijn enige overlevende zoon in Europa te gaan zoeken. Buren beschouwen hem als kinds en vrezen dat men met hem niets meer kan aanvangen.

Dan komt de ommekeer. Hij beluistert een plaat die ‘Het lied van Menoechem’ heet en wordt onwel. Het lied blijft hem achtervolgen. Dan meldt een ver familielid van Debora zich aan bij Mendel en blijkt zoon Menoechem te zijn, die inmiddels genezen is en een befaamd dirigent is geworden, niet toevallig de auteur van het lied dat Mendel achtervolgt. Mendel mag God hebben vervloekt, maar die heeft Mendel niet vergeten en vervult daarmee zijn wens om zijn zoon ooit bij leven en bij welzijn te zien. Het verhaal eindigt met een gelukkige Mendel die weer zin krijgt in het leven en de kwade dagen van weleer een plaats kan geven. Net zoals zijn Bijbelse tegenhanger gaat hij pas na lange jaren de goede dood in, omringd door vele kleinkinderen en ‘der dagen zat’. In het portret van zijn kleindochter herkent hij Debora en slaapt in, ‘en hij rustte uit van de zwaarte van het geluk en de grootte van de wonderen.’

Er zit een stevige brok Joodse cultuur gebakken in deze roman, die je als leek niet meteen kan ontwaren. Bij de geboorte van Menoechem gaat de vrouw van Mendel, Debora, te rade met de “rebbe” een dorp verderop, een soort wijze man met paranormale gaven. Hij drukt haar op het hart dat het met haar zoon goed zal komen. Hierin zit een profetie verbonden waarmee Roth de kern van het joodse geloof zou aanraken: het geloof in een verlossing en bevrijding van het lijden. Hoop, tegen beter weten in, omdat we geen idee hebben wat de plannen van de Allerhoogste zijn. We worden door de schepper getroffen door zegen en vloek, maar het is niet aan ons dat wij daarin een oordeel vellen over de rechtvaardigheid ervan.

Het boek kan je als een sprookje lezen: het begint goed en eindigt goed en dat is met de grimmige levensloop van de hoofdpersoon een mirakel te noemen. Roth heeft zich voor mij al bewezen met de Radetzkymars, hij hoefde zich dus in dit werk niet meer uit te sloven om me van zijn kunnen te overtuigen. De manier waarop Roth de tanende relatie tussen Mendel en zijn vrouw beschrijft of de eerste indrukken van New York mee mag beleven vanop de eerste rij is meesterlijk. Het is een sprookje dat het loutere moralisme, het oorspronkelijke doel van een sprookje, ver overstijgt en de kleine kantjes van de mens op een gevoelige plek weet aan te raken. Er zitten ook aardig wat autobiografische elementen van Roth in verwerkt: de zwervende Jood is voor hem een beeld dat hij maar al te goed kende en de achteruitgang van dochter Mirjam is gebaseerd op zijn eigen ervaringen met zijn vrouw die ook in een gesticht belandde. Voor Mendel loopt het goed af, voor Joseph kan ik helaas niet hetzelfde zeggen.

Geef me nog maar een Roth!

P.

Over kaalheid

Gerard Reve

‘Je begint flink kaal te worden’, zei Frits. Joop antwoordde niet. ‘Zeg Joop,’ begon hij opnieuw, ‘niet om hatelijk te zijn, maar je hoofd begint heel aardig kaal te worden. het duurt niet zo lang, tot je haren te tellen zijn op de vingers van je hand.’ Joop glimlachte, de mond klein houdend. ‘Ik word niet zo gauw kaal,’ zei hij. ‘Je schijnt er op te zitten wachten.’ Met wijsvinger en middelvinger betastte hij de diepe inhammen van de haargrens. ‘Toch wel,’ zei Frits. ‘Tel je de haren in je kam wel elke morgen? Dan zul je zien, dat het er elke dag meer zijn. Langzaam maar zeker. Ik zou het verschrikkelijk vinden, als ik wist, dat ik kaal moest worden. Ik zou niet langer willen leven. Maar, begrijp goed, ik wil je niet ontmoedigen.’

Uit: De Avonden, Gerard van het Reve

The book …

facebook_1513677817138

The book I couldn’t put down

De Broers Karamazov van Dostojevski. Zo verslavend goed dat ik het al tien jaar op rij tijdens de gouden herfst nog eens lees.

The book I couldn’t pick up

East of Eden van John Steinbeck is drie jaar blijven liggen in mijn kast, maar tjongejonge, wat een fenomenaal boek! Gouden tip: wacht er geen drie jaar mee.

The book you gave me (I haven’t read it yet, sorry!)

Hier en daar zie ik een paar verloren schaapjes die aan mijn oog zijn ontglipt, maar ik kom er ooit wel aan. Beloofd.

The book I brought to the beach

Heart of Darkness van Joseph Conrad. Toepasselijk, nee?

The book I tried so hard to like

Wuthering Heights van Emily Brontë. Misschien moet ik het nog eens een kans geven, maar het boek voldeed niet aan de verwachtingen.

The book I somehow own three copies of

Ik had ooit Voyage au bout de la nuit van L.F. Céline in drie talen: Frans, Engels en Nederlands. Het Engelse heb ik inmiddels uit handen gegeven, het Nederlandse heb ik gedegusteerd met een sardonische grijns en ik wacht nog af met de sprong in de Franse taal.

The book that saved my life

Tijdens het wachten op ’t een of ’t ander is ieder boek een redmiddel.

The book I lent you (can I have it back?)

Demian van Hermann Hesse. O., ik geloof dat die nog altijd ergens bij jullie ligt. Hou hem maar bij, die heb ik inmiddels opnieuw gekocht.

The book I fall asleep to every night

Elke nacht niet, maar dagboeken en aforismen zijn ideale slaapmutsjes. Ik moet dringend eens wat Franse moralisten huisvesten in mijn boekenkast, maar voorlopig zijn Cioran en Jünger dikke vrienden.

The book I mistook for a hat

Knikkebollen hoort bij iedere leeservaring.

The book I’m desperately trying to write

Die staat in de steigers en ik hoop hem binnen afzienbare tijd af te krijgen.

All the books that changed my life

Ik ga niet mijn hele boekenkast opsommen, gek!

P.

A kind of glory

brand_bio_bsfc_120766_sf_2997_005_20131219_v1_hd_768x432-16x9-800x0-c-default

Sometimes a kind of glory lights up the light of a man. It happens to nearly everyone. you can feel it growing or preparing like a fuse burning toward dynamite. It is a feeling in the stomach, a delight of the nerves, of the forearms. The skin tastes the air, and every deep-drawn breath is sweet. its beginning has the pleasure of a great stretching-yawn; it flashes in the brain and the whole world glows outside your eyes. A man may have lived all of his life in the gray, and the land an trees of him dark and somber. The events, even the important ones, may have trooped by faceless and pale. And then – the glory – so that a cricket song sweetens his ears, the smell of the earth rises chanting to his nose, and dappling light under a tree blesses his eyes. Then a man pours outward, a torrent of him, and yet he is not diminished. And I guess a man’s importance in the world can be measured by the quality and number of his glories. It is a lonely thing but it relates to the world. It is the mother of all creativeness, and it sets each man separate from all other men.

Uit: John Steinbeck, East of Eden

Uit ‘Parades End’

180px-ford_madox_ford

And Tietjens, who hated no man, in face of his simpleminded and agreeable schoolboy type of fellow, fell to wondering why it was that humanity that was next to always agreeable in its units was, as a mass, a phenomenon so hideous. You look at a dozen men, each of them not by any means detestable and not uninteresting, for each of them would have technical details of their affairs to impart; you formed them into a Government or a club and at once, with oppressions, inaccuracies, gossip, backbiting, lying, corruptions and vileness, you had the combination of wolf, tiger, weasel and louse-covered ape that was human society. And he remembered to words of some Russian: ‘Cats and monkeys. Monkeys and cats. All humanity is there.’

Ford Maddox Ford, Parades End

What to water did Bloom, waterlover, drawer of water, watercarrier returning to the range, admire?

Its universality : its democratic equality and constancy to its nature in seeking its own level: its vastness in the ocean of Mercator’s projection: its umplumbed profundity in the Sundam trench of the Pacific exceeding 8,000 fathoms: the restlessness of its waves and surface particles visiting in turn all points of its seaboard: the independence of its units: the variability of states of sea: its hydrostatic quiescence in calm: its hydrokinetic turgidity in neap and spring tides: its subsidence after devastation: its sterility in the circumpolar icecaps, arctic and antarctic: its climatic and commercial significance: its preponderance of 3 to 1 over the dry land of the globe: its indisputable hegemony extending in square leagues over all the region below the subequatorial tropic of Capricorn: the multisecular stability of its primeval basin: its luteofulvous bed: Its capacity to dissolve and hold in solution all soluble substances including billions of tons of the most precious metals: its slow erosions of peninsulas and downwardtending promontories: its alluvial deposits: its weight and volume and density: its imperturbability in lagoons and highland tarns: its gradation of colours in the torrid and temperate and frigid zones: its vehicular ramifications in continental lakecontained streams and confluent oceanflowing rivers with their tributaries and transoceanic currents: gulfstream, north and south equatorial courses: its violence in seaquakes, waterspouts, artesian wells, eruptions, torrents, eddies, freshets, spates, groundswells, watersheds, waterpartings, geysers, cataracts, whirlpools, maelstroms, inundations, deluges, cloudbursts: its vast circumterrestrial ahorizontal curve: its secrecy in springs, and latent humidity, revealed by rhabdomantic or hygrometric instruments and exemplified by the hole in the wall at Ashtown gate, saturation of air, distillation of dew: the simplicity of its composition, two constituent parts of hydrogen with one constituent part of oxygen: its healing virtues: its buoyancy in the waters of the Dead Sea: its persevering penetrativeness in runnels, gullies, inadequate dams, leaks on shipboard: its properties for cleansing, quenching thirst and fire, nourishing vegetation: its infallibility as paradigm and paragon: its metamorphoses as vapour, mist, cloud, rain, sleet, snow, hail: its strength in rigid hydrants: its variety of forms in loughs and bays and gulfs and bights and guts and lagoons and atolls and archipelagos and sounds and fjords and minches and tidal estuaries and arms of sea: its solidity in glaciers, icebergs, icefloes: its docility in working hydraulic millwheels, turbines, dynamos, electric power stations, bleachworks, tanneries, scutchmills: its utility in canals, rivers, if navigable, floating and graving docks: its potentiality derivable from harnessed tides or watercourses falling from level to level: its submarine fauna and flora (anacoustic, photophobe) numerically, if not literally, the inhabitants of the globe: its ubiquity as constituting 90% of the human body: the noxiousness of its effluvia in lacustrine marshes, pestilential fens, faded flowerwater, stagnant pools in the waning moon.

Uit: Ulysses (James Joyce)

In perspectief gezet door Thomas Mann

41xew0yfchl-_ux250_

Wat overzien wij maar een onbeduidend stukje van ons eigen leven, als je dat vergelijkt met de diepte van de wereldtijd! En toch, als onze blik zich richt op het individuele en eigene, dan verliest die zich net zo dromerig en omfloerst in eigen vroegten en verten als wanneer we het veel grotere mensheidsleven in beeld proberen te krijgen – ontroerd door de waarneming van een eenheid die zich daarin herhaalt.

Uit: Jozef en zijn broers van Thomas Mann

Erwin Mortier: ‘Gestameld liedboek’

Wat me nog het meest bij haar opvalt, wat me de meeste treurnis bezorgt, dat is de dubbele stilte van haar zijn. De taal heeft de koffers gepakt en is over de reling van het kapseizende schip gesprongen, maar er heerst ook een andere stilte in haar of rond haar. Ik hoor de muziek van haar ziel niet meer; de existentiële aura om haar heen, dat hele vibrerende laken van narratieven en symbolieken waarmee ze zichzelf in de wereld heeft geweven – of omgekeerd, de wereld in haar.